Fase 1: Inventarisatie

Zodra u wordt betrokken bij de bestrijding van een milieucalamiteit moet u in korte tijd bekend raken met de situatie ter plaatse. Het is daarvoor nodig om te inventariseren (I) welk risico zich heeft verwezenlijkt, (II) wie er (mogelijk) hiervoor verantwoordelijk is/zijn en (III) welke maatregelen (zo snel mogelijk) moeten worden genomen om (milieu)schade te voorkomen en/of te beperken.

Tip: start tijdens de inventarisatiefase direct met het verzamelen van bewijs (zie: ‘Bewijsverzameling’ ) en houd een logboek bij.

Share This