Disclaimer/exoneratie

Aan het gebruik van deze app zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze app wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

      • De informatie in deze app is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie in deze app worden ontleend.
      • De app is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Pels Rijcken is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze app.
      • Elk gebruik dat u maakt van de informatie op onze app komt voor uw eigen risico. De app is slechts geschikt om in combinatie met eigen juridische expertise te gebruiken.

De informatie die u ter beschikking wordt gesteld mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.

Share This