Info

De app Eerste Hulp bij Milieuhandhaving is een app van Pels Rijcken advocaten te Den Haag.

Deze app is bedoeld voor medewerkers van overheidsorganen die bevoegd zijn tot handhaving in geval van een milieuovertreding. De app is uw eerstehulppakket wanneer een milieucalamiteit zich voordoet en geeft u vanaf het eerste begin de meest essentiële informatie waar u aan moet denken om de handhavingsprocedure tot een succesvol eind te brengen.

De app geeft daartoe een overzicht van de belangrijkste bestuursrechtelijke handhavingsmogelijkheden, zonder daarmee volledigheid na te streven. De strafrechtelijke en civielrechtelijke handhavingsmogelijkheden blijven buiten beschouwing. De app richt zich dan ook primair op medewerkers van tot bestuursrechtelijke handhaving bevoegde gezagen.

Succes met het gebruik ervan en mocht u hulp nodig hebben, ondersteuning wensen, een conceptlast willen of de haalbaarheid daarvan laten toetsen, bel ons.

Edward Brans, Katrien Winterink, Myrthe Nielen, Mathijs Peters en Ikram el Mourabit.

Share This