De overtreding (5:24 lid 3 Awb)

Een overtreding is een gedraging die in strijd is met (een) rechtsregel(s). Die rechtsregel(s) kan/kunnen in de wet te vinden zijn, maar ook in een besluit of een vergunning. Onder gedraging valt ook een nalaten of het laten voortbestaan van een verboden toestand.

Het is van groot belang om vanaf het eerste moment duidelijk te hebben welke rechtsregel(s) in uw situatie precies overtreden wordt/worden of dreigt/dreigen te worden overtreden. De overtreding vormt immers de grondslag voor uw handhavingsmogelijkheden.

Share This