Tips & Tricks

 • Let op: De in deze app omschreven besluiten dienen op een juiste wijze bekend te worden gemaakt.
 • Als een advocaat of verzekeringstussenpersoon is betrokken bij besprekingen / contacten, ga dan na welke overtreder(s) door deze persoon wordt vertegenwoordigd. Leg het antwoord vast, bij voorkeur in het bijzijn van deze persoon.
 • Via de Kamer van Koophandel en het Kadaster is veelal na te gaan welke partijen mogelijk zijn te kwalificeren als overtreder.
 • Via de Kamer van Koophandel is na te gaan welke natuurlijke personen bevoegd zijn de betrokken rechtspersonen te vertegenwoordigen.
 • Overweeg, eventueel middels een kort geding, verzekeringsdocumenten op te vragen zodat meer inzicht wordt verkregen in de vermogenspositie van de overtreder(s) en probeer op deze manier kostenverhaal veilig te stellen.
 • Overweeg conservatoir beslag te leggen op o.a. de onroerende zaken in eigendom bij overtreder(s) en de verzekeraars van overtreder(s). Dit om de mogelijkheid van kostenverhaal veilig te stellen.

Wilt u ook de Calamiteitenapp als een snelkoppeling op de desktop van uw smartphone of tablet plaatsen? Volg dan onderstaande instructie:


Voor Android via Chrome:

 


 1. Open www.calamiteitenapp.nl
 2. Klik rechtsboven op (menu)
 3. Selecteer: Toevoegen aan startscherm
 4. Wijzig de naam en druk vervolgens op Toevoegen


Voor Android via Internet browser:

 


 1. Open www.calamiteitenapp.nl
 2. Klik rechtsboven op MEER
 3. Selecteer: Sneltoets toev. startscherm


Voor iPhone / iPad  via Safari:

 


 1. Open www.calamiteitenapp.nl
 2. Klik onderaan op delen (delen)
 3. Klik vervolgens op  (zet in beginscherm)
 4. Wijzig de naam en druk vervolgens rechtsboven op voeg toe
Share This