Beslaglegging

Om de mogelijkheid van kostenverhaal veilig te stellen zou conservatoir beslag kunnen worden gelegd op o.a. de onroerende zaken die in eigendom of erfpacht zijn van overtreder, onder de verzekeraars van de overtreder en/of de aandelen van (een) eventueel betrokken vennootschap(pen).

Om conservatoir beslag te kunnen te leggen moet een verzoekschrift worden ingediend bij de burgerlijke rechter en moet worden ingestemd met het verzoek. Ook zal een deurwaarder ingeschakeld moeten worden.

Tips:

      • Overweeg, eventueel middels een kort geding op grond van art. 843a Wetboek van Rechtsvordering (Rv), verzekeringsdocumenten op te vragen zodat meer inzicht wordt verkregen in de vermogenspositie van de overtreder(s) en probeer op deze manier kostenverhaal veilig te stellen.
      • Overweeg conservatoir beslag te leggen op o.a. de onroerende zaken in eigendom bij overtreder(s) en de verzekeraars van overtreder(s). Dit om de mogelijkheid van kostenverhaal veilig te stellen.
Share This