Introductie

Tijdens een milieucalamiteit dient snel te worden gehandeld, waardoor juridische fouten bij het handhavend optreden ter beperking en/of voorkoming van (milieu)schade op de loer liggen. Door dit soort fouten kunnen handhavende overheden geconfronteerd worden met grote kostenposten, doordat kosten mogelijk niet verhaalbaar zijn. Met deze calamiteitenapp bieden wij een hulpmiddel om dit soort situaties te voorkomen.

De juridische reactie op een milieucalamiteit als (lokale) overheid kan worden onderverdeeld in een drietal fases: (1) Inventarisatie, (2) Handhavend optreden en (3) Afhandeling en kostenverhaal. Tijdens iedere fase nemen bewijsverzameling en bewijsvoering een centrale rol in. Onder het kopje ‘Bewijsverzameling’ geven wij tips voor het succesvol verzamelen van het benodigde bewijs.

Share This